Język:

You are here

BrainPort Analytics

Port w Algeciras

Jest to PROJEKT BADAŃ STOSOWANYCH, którego cel stanowi badanie, opracowanie i wykazanie parametrów fizycznych, technologii i algorytmów potrzebnych do zwiększenia efektywności procesów świadczenia usług portowych o znaczącym fizycznym wymiarze, wzbogacając je o nowe dane otrzymywane codziennie z rzeczywistego obrotu portowego za pomocą Platformy SmartCity dostosowanej do procesów świadczenia usług portowych.

CEL: Zwiększenie efektywności zarządzania dużymi procesami obsługi obrotu portowego z udziałem dużej liczby uczestników i systemów, łącząc je z bezpośrednią obserwacją rzeczywistości fizycznej oraz otrzymując kluczowe wskaźniki efektywności dla makroprocesów.

BrainPort Analytics jest platformą SmartCity stosowaną w portach morskich o następującej charakterystyce:

  • Wykrywanie w czasie rzeczywistym
  • Kompleksowe zarządzanie Koordynacją Operacji przejazdu przez Cieśninę Gibraltarską w okresie letnim milionów Marokańczyków, KPI
  • Zarządzanie systemami transportu ro-ro. KPI
  • Wytwarzanie złożonych zdarzeń pomiędzy poszczególnymi organami portowymi
  • Integracja do systemów APBA (Władze Portowe Zatoki Algeciras)

Analiza i podejmowanie decyzji na podstawie globalnych KPI obrotu portowego (QlikView)

 

Przedmiot działalności: