Język:

You are here

Korporacyjny System Informacji Geograficznej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Gijón

Innowacyjny System Informacji Geograficznej (ang. GIS)
Gijón

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Gijón powierzyło firmie Ayesa realizację projektu polegającego na wdrożeniu korporacyjnego Systemu Informacji Geograficznej (GIS), co ma służyć licznym celom, takim jak np.: dostarczenie adaptowalnych i niezawodnych danych geograficznych odpowiednio do potrzeb, zachowanie kluczowego znaczenia systemu oraz przekształcenie go w podstawowy filar wsparcia dla działań biznesowych i zagwarantowanie mu pełnej możliwości rozwoju w przyszłości.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Gijón jako bazę technologiczną wykorzystało nowoczesną i zdolną do zaspokojenia jego ogólnych potrzeb platformę Esri. W oparciu o tę platformę Ayesa stworzyła odpowiednio dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania, co łącznie z jej wiedzą, wynikającą z bogatego doświadczenia firmy, pozwoliło na zrealizowanie projektu.

Zaprojektowano specjalnie dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa model danych i rozbudowując środowisko certyfikowane przez Esri opracowano narzędzia do pracy w trzech środowiskach (pulpit, www i urz. mobilne), co gwarantuje, iż przedsiębiorstwo posiadać będzie kompletny i unikalny zestaw narzędzi do zarządzania zasobami wodnymi.

Przedmiot działalności: