Język:

You are here

Program rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Tocumen

Consultoría, diseño, supervisión integral, inspección y control de obra Doradztwo, projektowanie, kompleksowy nadzór, inspekcja i kontrola robót
Panama (miasto)-Tocumen

Konsorcjum liderowanemu przez Ayesę powierzono nadzorowanie projektu i budowy nowego terminala pasażerskiego na najwyższym poziomie światowym o unikalnej architekturze autorstwa pracowni Foster & Partners oraz związanej z nim infrastruktury (dojazdy, płyta postojowa dla samolotów i wieża kontrolna). Realizacja tego projektu, wymagająca nakładów rzędu 800 mln dolarów, będzie tym samym największą inwestycją w port lotniczy przeprowadzaną obecnie w Ameryce Łacińskiej.

Nowy budynek terminalu zajmie powierzchnię ok. 85 tys. m2 i zostanie wyposażony w pierwszej fazie w 20 nowych punktów przyjęć pasażerów na pokład (dodanych do 34 istniejących punktów przyjęć), dojazdy, parkingi i połączenia z terminalem oraz pozostałymi obiektami istniejącej infrastruktury.

Do zadań konsorcjum należeć będzie również nadzór projektu i budowa dróg kołowania oraz płyt postojowych dla samolotów, obsługiwanych przez nowy budynek terminalu i nową wieżę kontrolną.

Program rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Tocumen obejmuje projekt i budowę przeprowadzane na dwóch głównych etapach.

Pierwszy etap trwający 24 miesiące przewiduje budowę nowego terminala portu lotniczego, obejmującą jego konstrukcję i główną zabudowę, bulwar prowadzący do terminala, rozbudowę istniejących systemów przechowywania wody pitnej i parkingu na płycie postojowej.

Podczas drugiego etapu trwającego kolejne 24 miesiące, zakończona zostanie budowa i montaż systemów nowego terminalu lotniska, wieży kontrolnej, połączeń z istniejącym terminalem, płyty postojowej dla samolotów, usprawnień głównej drogi kołowania, systemu zasilania w  paliwo, parkingu i zapasowych generatorów oraz nowej podstacji elektrycznej.

 

Przedmiot działalności: