Język:

  • Znaczące projekty

You are here

Projekty

Panama (miasto) [PAN]
Celem prac jest budowa i modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę pitną miasta Panamy. W tym celu Krajowa Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (CONADES), instytucja podlegająca Prezydentowi Republiki, ogłosiła przetarg na wykonanie niezbędnych robót, które to zostały podzielone na trzy grupy, które obejmują różne rodzaje działań. Poniżej znajduje się ich bardziej szczegółowy opis.
Przedmiot działalności
Sewilla [ES]
Koncepcja integracyjnego zarządzania ośrodkami edukacyjnymi oraz komunikacji między szkołą a rodziną, na jakiej opiera się Seneka, a później Pasen była kluczowa dla powstania wielu z istniejących systemów zarządzania w całym kraju. W rzeczywistości dzięki tym dwóm systemom andaluzyjskim, powstały systemy zarządzania szkolnictwem, na których opiera się ono w innych regionach jak Estremadura, Asturia czy Kastylia La Manczy.
Przedmiot działalności
Merida [ES]
Wprowadzenie platformy edukacyjnej Rayuela w czerwcu 2007 roku stanowiło punkt zwrotny w sposobie zarządzania akademickiego i administracyjnego szkół. Platforma została zaprojektowana, by zintegrować zarządzanie ośrodkami oraz komunikację między szkołą a rodzicami w jednym systemie.
Przedmiot działalności
Extremadura
Firma Ayesa wzięła udział w ważnych projektach wykonanych dla Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Departamentu do Spraw Promocji Autonomii i Opieki nad Osobami Uzależnionymi na terenie Estremadury (SEPAD).
Przedmiot działalności
Sewilla [ES]
Aljarafesa świadczy usługi w ramach złożonych sieci hydraulicznych na potrzeby 29 miejscowości w regionie Alcor (Sewilla), a także usługi oczyszczania ścieków dla 31 kolejnych miejscowościach. W związku z zakresem działalności firma posiada obiekty rozrzucone na dużym obszarze, z których większość nie posiada stale obecnego w nich personelu, przez co tak istotna jest dla firmy kwestia kontroli dostępu osób nieupoważnionych.
Przedmiot działalności
Dział wodny rzeki Júcar [ES]
Sieć kontroli stanu jakości wody SAICA dorzecza rzeki Júcar dysponuje systemami stałej kontroli jakości wody w 16 najistotniejszych punktach prowincji Cuenca, głównie w miejscach zaopatrzenia w wodę, strefach chronionych czy punktach zrzutu.
Przedmiot działalności
Usługi
Sewilla [ES]
Celem danego projektu jest uzyskanie historii pomiarów zużycia energii w różnych szkołach na terenie wspólnoty autonomicznej Andaluzji. Rejestr pozwoli na ocenę wydajności energetycznej w przypadku każdej ze szkół oraz, w zależności od sytuacji, na określenie ewentualnych oszczędności jakie udało się uzyskać na skutek odpowiednich działań podjętych przez daną jednostkę, jak również na stworzenie zestawienia porównawczego dla różnych szkół.
Przedmiot działalności
Usługi
Sewilla [ES]
Przestrzeń przemysłowa o powierzchni 12 000 m2 przeznaczona do przetwarzania oraz konserwacji owoców na eksport. Wykonanie instalacji elektromechanicznych firmy Frunexa, w tym instalacji elektrycznej, chłodni, systemu ochrony przeciwpożarowej, klimatyzacji, kanalizacji oraz systemu transmisji głosu i danych.
Przedmiot działalności

Pages