Język:

You are here

Studia

Eksperci w analizach inżynieryjnych i architektonicznych

AYESA to ekspert w przeprowadzaniu każdego typu badań związanych z inżynierią i architekturą: badań wstępnych, badań informacyjnych, badań wykonalności, badań w zakresie planowania, badań finansowania i rentowności, badań geotechnicznych, badań mobilności i ruchu drogowego, badań nad integracją z pejzażem, badań nasilenia hałasu, Due dilligence koncesji. 

AYESA opracowała specjalistyczne metodologie oraz wydajne narzędzia informatyczne, które ułatwiają realizację zadań w wymaganym czasie i o wymaganym poziomie kontroli, gwarantując przy tym jakość przeprowadzanych prac. 

Znaczące projekty