Język:

You are here

Facility management

Administrowanie i konserwacja budynków

AYESA dysponuje doświadczeniem i wiedzą niezbędnymi do zarządzania majątkiem i nieruchomościami Klienta po zakończeniu budowy lub w przypadku zakupu istniejącego budynku. Przeprowadzamy ocenę i wycenę nieruchomości, szacujemy potrzeby i warunki utrzymania budynku oraz konserwacji technicznej w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej z punktu widzenia komercyjnego wykorzystania i zarządzania wynajmem i utrzymania; możemy także nadzorować remonty, adaptacje i prace konserwacyjne niezbędne przez cały okres użytkowania budynku.

Usługi, jakie oferuje AYESA w zakresie zarządzania obiektami, obejmują zintegrowane zarządzanie infrastrukturą i usługi na rzecz firm, które umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni i zasobów, co zapewnia rozwijanie profesjonalnej działalności. Nasze usługi warto traktować jak inwestycję w przyszłość, a nie jak dodatkowy koszt.

Świadcząc wspomniane usługi, AYESA wykonuje prace w zakresie trzech, wzajemnie powiązanych dziedzin: zarządzanie, doradztwo i konserwacja.

Zarządzanie związane jest z czterema różnymi kierunkami: środowisko pracy, oznaczenie i utrzymanie instalacji, usługi konserwacyjne i umowy w sprawie wykonywania prac konserwacyjnych.

W ramach doradztwa opracowujemy badania due dilligence, sprawności instalacji i urządzeń oraz audyty energetyczne prowadzące do oszczędności energii elektrycznej zarówno w istniejących, jak i nowych obiektach.

Jeśli chodzi o konserwację obiektów zajmujemy się zarządzaniem powierzonymi pracami konserwacyjnymi.